Изключване на уведомления ап върху Android смартфон или таблет

Някои приложения държат като ви съобщения, че не искате и приложението не ви дава възможност да забраните на уведомлението от менюто с настройките за приложения на. Android ви позволява да изключите нотификациите на телефона си от настройките.

За да забраните уведомление ап:

  1. Отиди на настройките
  2. Изберете приложения
  3. Изберете приложението
  4. Махнете отметката от полето за уведомяване
    Screenshot_2014-09-20-09-35-17

Вашият коментар