តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួសជុលក្រុមហ៊ុន Microsoft Excel, ថាមពលមើលក្នុង 2016 នៅពេលដែលវាមិនដំណើរការ?

ពេលចុចប៊ូតុងមើលថាមពលអ្នកអាចទទួលបានរូបភាពដែលបង្ហាញថាថាមពលមើលមិនធ្វើការមួយ.

Excel Power View not working

ដើម្បីជួសជុលការទាញយកបញ្ហា Microsoft Silverlight ពីតំណខាងក្រោម:

Download Microsoft Silverlight

 

ដំឡើង Silverlight ហើយបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន Microsoft ចុចប៊ូតុងថាមពលមើលក្នុងក្រុមហ៊ុន Microsoft Excel, ជាថ្មីម្តងទៀត. ពេលនេះអ្នកគួរតែមើលឃើញអំណាចមើលចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើក្នុង Excel.

Microsoft Power View in Excel UI

 

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ