Jak nainstalovat Android Studio v systému Windows 10 v 3 jednoduchých krocích?

  1. Otevřete příkazový řádek správce
    – Pravým tlačítkem myši na windows na tlačítko Start a zvolte “Příkazový řádek(admin)”
  2. Zkopírujte a vložte následující příkaz do příkazového řádku pro správu
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. Po výše uvedených příkaz dokončí, zkopírujte a vložte následující instalaci příkaz do správního příkazového řádku. To bude instalovat robot studio a všechny je to závislostí a nastavení, včetně proměnných prostředí
    choco install androidstudio -y

Po dokončení instalace robot Studio je připravena k použití. nejsou zapotřebí žádné další kroky.

Podívejte se na video níže pro ukázku z výše uvedených kroků v akci.

Napsat komentář