Kako instalirati Android Studio u sustavu Windows 10 u 3 jednostavna koraka?

  1. Otvorite upravni naredbeni redak
    – Kliknite desnom tipkom miša prozori start gumb i odaberite “Command Prompt(Admin)”
  2. Kopirajte i zalijepite sljedeću naredbu u upravnom naredbeni redak
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. Nakon gore navedenih naredbi dovršava, kopirajte i zalijepite sljedeći instalirati naredbu u upravnom naredbeni redak. To će instalirati android studio i sve to je ovisnost i postavke uključujući varijable okruženja
    choco install androidstudio -y

Nakon što je instalacija završi android Studio je spreman za korištenje. Niti jedan drugi koraci su potrebni.

Pogledajte video ispod za prezentaciju navedenih koraka u akciji.

Ostavi odgovor