Път към debug.keystore на Windows 10 PC за развитие на Android Studio App

в Android програмиране на приложения, може да се наложи по пътя към файла debug.keystore.

По-долу е пътят до файла debug.keystore на Windows 10 настолен компютър:

%USERPROFILE% /.андроид/debug.keystore

Вашият коментар