The LeTV LEECO 1 Pro X800 USA Version Original ROM 5.5.011S Download, Fixes Malware, Bootloop, Missing Software Update & Youtube

Բնօրինակը ROM վերջերս ազատ է արձակվել է Leme. I tried to flash my phone with it but it produced an error. So I modified the script in the ROM and then tried to flash the phone and now it is working fine. Իմ հեռախոսը ժամանել կոտրված ոչ-up-թվագրելի YouTube հավելվածը, կոտրված ֆոնդային զննարկիչը, trojans

Read More

The LeTV LEECO 1 Pro USA Տարբերակ X800 չարամիտ հեռացում, TWRP վերականգնման, Rooting եւ Fixing Boot Loop խնդիրները

The LeTV The LEECO 1 Pro հիանալի հեռախոսը, որը գալիս է շատ ցածր գնով. Some retailers are selling the phone for approx. £ 150. սակայն, որ հեռախոսը չի գալիս մի քանի խնդիրների. The phone comes bundled with an old YouTube app which refuses to update to the latest version. The phone has

Read More