Թե ինչպես կարելի է ամրագրել, որ Հանգույցի JS “Շարահյուսական սխալ է: Անսպասելի այլանիշի ներմուծման” երբ, օգտագործելով JavaScript մոդուլներ

Որպեսզի հանգույցի արտահանել մոդուլների դուք պետք է հանձնարարել յուրաքանչյուր գործառույթը, օբյեկտ կամ փոփոխական, որ պահանջում է արտահանվել, քանի որ հատկությունները modules.exports առարկում.   Exporting In this example the module file is robot.js. Each function, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Read More