OnePlus One OTA Android CM12 Lollipop 5.02 Update YNG1TAS17L Released

OnePlus is rolling out the Android Lollipop 5.02 version of the operating system to the OnePlus One. The update contains the enhance features from Android Lollipop such as an enhance lock screen with intelligent notification cards, easy swipe shortcuts and customizable quick settings. Other features include the multi-user support with customisable user profiles and guest

Read More

Sony Xperia Z3 Android Lollipop 5.02 Update

Sony is rolling out the Android Lollipop 5.02 version of the operating system to the Sony Xperia Z3. The update contains the enhance features from Android Lollipop such as an enhance lock screen with intelligent notification cards, easy swipe shortcuts and customizable quick settings. Other features include the multi-user support with customisable user profiles and

Read More

HTC One M7 HTC Sense 6.0 6.09.401.11 Android 4.4.3 Update

HTC շարժակազմի դուրս եւս մեկ թարմացվել է HTC Sense 6.0 եւ Android 4.4.3 Ծրագրեր. The թարմացման տարբերակը 6.09.401.11. Այս թարմացման պարունակում է կարեւոր սարքեր եւ bug ամրագրում կապված բարելավման հեռախոսը զանգի փորձ, ինչպես հայտարարել է HTC. Ես ստացել եմ իմ թարմացում 1-ին, դեկտեմբերի 2014, and there is no noticeable difference to the UI

Read More