Πώς να παρτίδα μετονομασία μέρος του αρχείου στο Windows PowerShell χρησιμοποιώντας Regex?

Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε 6 παρακάτω αρχείων με την ημερομηνία και το όνομα αρχείου παρακάτω: Λειτουργία LastWriteTime Μήκος Όνομα —- ————- —— —- -ένα—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Τράπεζα Δήλωση 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Τράπεζα Δήλωση 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Τράπεζα Δήλωση 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα φάκελο / κατάλογο με το όνομα του φακέλου / καταλόγου ως τη σημερινή ημερομηνία στο Windows PowerShell?

-Είναι ni δ (get-ημερομηνία).toString(«Dd.M.yy») Η παραπάνω είναι η πλήρης μορφή είναι… κατάλογο -itemtype νέο-αντικείμενο (get-ημερομηνία).toString(«Dd.M.yy»)…

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να λάβετε βοήθεια και να βρείτε τα ψευδώνυμα των εντολών στο Windows PowerShell?

Μια εντολή στο Powershell μπορεί να έχει ένα ή πολλά ψευδώνυμο. Ένα ψευδώνυμο είναι η εντολή αλλά σε μια μικρότερη και ως επί το πλείστον συντετμημένη μορφή. Μερικά ψευδώνυμα γίνονται για να ταιριάζει με τις εντολές bash.   Get-ChildItem Αυτή η εντολή εμφανίζει το περιεχόμενο του τρέχοντος καταλόγου εργασίας. Ψευδώνυμο: ls, dir Get-Alias ​​Για να βρείτε το ψευδώνυμο μιας εντολής…

Διαβάστε περισσότερα