Πώς να δείτε τους αριθμούς γραμμών στο Android Studio

Line numbers are turned off by default. Logcat shows line numbers when errors occur, therefore it is a good idea to have line numbers turned on. To turn on line numbers: Press: Ctrl + Αλλαγή + A Type: show l Click the toggle button to ON Click anywhere in the code to dismiss the search box

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να αφαιρέσετε την παραγόμενη συγγραφέα σχόλιο κατά τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας Java στο Android Studio

Όταν δημιουργείτε μια νέα κατηγορία Java, Android Studio automatically adds comments with the authors name. The following step configures Android Studio to stop adding these comments. Αρχείο -> Settings Expand Editor Choose File and Code Templates In the Includes tab, select File Header Delete all the text from the Window in the right and click

Διαβάστε περισσότερα