Τι είναι το Business Intelligence (BI / BW)?

Business Intelligence μετασχηματίζει τα δεδομένα που αποθηκεύει μια επιχείρηση σε αυτή την βάση δεδομένων, και καθιστώντας το χρήσιμο. Τυπικά δεδομένα που μεταμορφώθηκαν είναι συναλλακτικών δεδομένων, όπως δεδομένα πωλήσεων. Για μια επιχείρηση κάθε επιμέρους στοιχεία των πωλήσεων δεν είναι πολύ χρήσιμο, αλλά τη συγκέντρωση αυτών των δεδομένων (Καθιστώντας ώριμη τα δεδομένα) can yield some powerful results for business decision

Διαβάστε περισσότερα