Πώς να συνδεθώ με SSH στο προεπιλεγμένο VirutalBox Λιμενεργάτη VM?

You can use the powershell or command prompt to SSH into the docker default VirtualBox machince. To SSH into the default VirtualBox Docker VM, use the following command: docker-machine ssh default You can switch to the root user using the following command: sudo -i If you wish to set a root password after

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θύρα 22 στο διακομιστή SSH για το Fedora 26

Change to root user su Edit the configuration file for the SSH server nano /etc/ssh/sshd_config Make the changes below to the fileAmendments are in amber. Here we have removed the # and specified a number for the port. # If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή SSH στο Fedora 26

By default the SSH server should already be installed and available on Fedora 26. We will first check if the SSH server is installed. If it is installed we will activate it else we will install then activate it. Use root user su Check if the SSH server is installed service sshd status If you

Διαβάστε περισσότερα