Πώς να ανοίξει διαχειριστή αρχείων του Ubuntu ως διαχειριστής(ρίζα)?

Ubuntu’s file manager is called Nautilus. The following command will open Nautilus as root from the terminal. Nautilus will open starting in the User’s home directory sudo nautilus To open Nautilus as root with the terminal’s present working directory, append a dot to the above command. sudo nautilus

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να σταματήσει το Pixel Google 3 / 3 XL Android Smartphone από το κλείδωμα κλήσεις δεν περιλαμβάνονται στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών

Your Pixel 3 or Pixel 3 XL may block calls that is not on the blocking list. In the Phone app’s Menu -> Settings -> Blocked number, the number is not blocked yet the phone does not receive the call. Calls are being block because Do Not Disturb is turned on. Check the Do Not

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διορθώσετε λείπουν ή δεν λειτουργούν Νέος φάκελος και τη Νέα μενού περιβάλλοντος σημείο στα Windows 10 Explorer και Desktop?

The problems Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show theNewentry in the context menu. Creating a New item from the Home tab in the toolbar, in Windows Explorer does not work. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, should have created a new folder, but on your PC it does not

Διαβάστε περισσότερα