How to fix Microsoft Power View in Excel 2016 when it is not working?

When clicking the Power View button you get an image that indicates that Power View is not working. To fix the problem download Microsoft Silverlight from the following link:   Install Microsoft Silverlight and then click the Microsoft Power View button in Excel again. This time you should see the Power View UI in Excel

थप पढ्नुहोस्

1. परीक्षा 70-461 – माइक्रोसफ्ट SQL सर्भर क्वेरी 2012 : व्यापार इन्टेलिजेन्स मा Microsoft प्रमाणित

पहिलो परीक्षा एक Microsoft SQL सर्भर प्रश्न गर्न आफ्नो क्षमता परीक्षामा 2012, जो यो मुख्य रूप देखि आफ्नो SQL ज्ञान परीक्षण गर्नेछन् अर्थ. यो सीप मापन छन् निम्न: डाटाबेस वस्तु सिर्जना (24%) टेबल – ALTER; ड्रप; ALTER कलम; CREATE Views – CREATE, ALTER, DROP Procedures and Functions Contraints – कमी परिभाषित; अद्वितीय कमी; पूर्वनिर्धारित कमी;…

थप पढ्नुहोस्

व्यापार इन्टेलिजेन्स मा Microsoft प्रमाणित प्राप्त गर्न कसरी?

एक MCSE कमाई: Business Intelligence certification will qualify for a position as a BI and reporting engineer. It shows your employer or potential employer that you are technically competant at using Business Intelligence Software Tools. प्राप्त गर्न व्यापार इन्टेलिजेन्स मा MCSE योग्यता पारित गर्न आवश्यक 5 परीक्षा. The exams required are as

थप पढ्नुहोस्