अक्षम लिस्टिंग फाइलहरु र CPANEL मा वेब मा निर्देशिकाहरु

CPANEL मा फाइलहरू र डाइरेक्टरीहरू सूची अक्षम को लागि तपाईं को सूचकांक प्रबन्धक प्रतिमा जान आवश्यक. सूचकांक प्रबन्धक मा एक पल्ट: Click the directory that you would like to configure You will then be presented with the options, choose the No Index option and click save Your files and directories will now not show

थप पढ्नुहोस्