តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ជ្រើស​និង​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​កែ​សម្រួល​ជំនិត​អតិបរមា​កំណត់​ការ​ក្នុង SQL គ្រប់គ្រង​ស្ទូឌីយោ

តាម​លំនាំ​ដើម​នៅពេល​ដែល​ប្រើ​ចុច​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​លើ​តុ​មួយ​ហើយ​ជ្រើស​ឬ​កែសម្រួល​ជួរ​ដេក, SQL Management Studio will select only the TOP 1000 ជួរ​ដេក​ឬ​កែសម្រួល​កំពូល 200 ជួរ​ដេក​នៃ​តារាង​ណាមួយ​ឡើយ.

SQL Management Studio Select edit limit top context menu increase limit top

ដើម្បី​បង្កើន​ដែន​កំណត់​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ជ្រើស​ឬ​ការ​កែ​សម្រួល:

  1. ចុច​ឧបករណ៍​ពី​ម៉ឺនុយ​ទម្លាក់​ចុះ
  2. ជ្រើស​ជម្រើស
  3. ពង្រីក​កម្មវិធី​រុក​រក​វត្ថុ​របស់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ
  4. ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា
    SQL Management Studio select edit limit top context menu increase limit top
  5. Change the values in Table and View Options section to the required amount and click OK

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ