HTC One M7 HTC Sense 6.0 6.09.401.10 Android 4.4.3 Update

HTC շարժակազմի դուրս է թարմացվել է HTC Sense 6.0 իսկ Android 4.4.3 Ծրագրեր.

The թարմացման տարբերակը 6.09.401.10.

This update looks like it is mainly fixes for some of the apps on the HTC One M7.

Հետեւյալ թարմացումները արդեն հայտարարել է HTC:

  • Հոսքային ծառայություն թարմացումը
  • Data ռոումինգ Կառավարում թարմացում
  • Պահուստ / Վերականգնել բարելավում
  • Browser թարմացում

Screenshot_2014-10-29-10-05-44

Ստորեւ ներկայացված է ծրագրային ապահովման տեղեկատվական հետո թարմացման:

Screenshot_2014-10-29-11-43-51

One thought on “HTC One M7 HTC Sense 6.0 6.09.401.10 Android 4.4.3 Update

  1. Jamie

    My wife and I encountered problems with this update where you can’t hear or be heard on phone calls. The safe mode trick doesn’t work either

  2. Michel

    The lifetime of my battery is now 25% as before the update. With no activity the batery is empty after 6 ժամ!!!!

Թողնել Պատասխանել