Smart պասիվ եկամուտները հուսալի HYIP ներդրումների

Gaining a monthly passive income gives you security and financial freedom of doing what you want with your time. It gives you the peace of mind.

HYIPs լավ միջոց ստանալու գերազանց եկամուտներ փոքր ներդրումների. Yet a lot of HYIP programs are scams. Below are some of the most reliable and long running HYIPs that will give you a good return.

Մենք ներդրել է փորձարկել կայքերը. Check below to see the investments that we have made. We have used payment merchant Payeer ( Կապ: https://goo.gl/BHf6JT ) որպեսզի մեր ավանդներ.

 

Անուն Կապ
1. Forex Paradise https://goo.gl/QPXDPo
Նկարագրություն Company that runs in London. Investment is made by traders that trade in the forex market. You need to make a minimum deposit of $25 եւ ընկերությունը վճարում 0.8% օրական ձեր ներդրումների.
Showtop.info ավանդ: $5000 | Current daily return: $40 | կարգավիճակը: Paying |
Վերջին վճարման ամսաթիվը: 4 Nov 2015
2. Pokeram https://goo.gl/rQ9Vpr
Նկարագրություն Having programmed a software that profits from poker sites. This site requires investments to keep it running with its daily costs. In return the site returns profits from the software to you.
Showtop.info ավանդ: $3000 | Current daily return: $12 | կարգավիճակը: Paying |
Վերջին վճարման ամսաթիվը: 4 Nov 2015
3. AtrexTrade http://goo.gl/ZU4rzq
Նկարագրություն Your money is put towards financial investments. AtrexTrade pays you a daily percent.
Showtop.info ավանդ: $6000 | Current daily return: $42 | կարգավիճակը: Paying |
Վերջին վճարման ամսաթիվը: 4 Nov 2015
Total showtop.info ավանդ: $10000 | Total Daily Returns: $94

 

Վերը նշված կթարմացվի, եթե որեւէ HYIP ներդրում է վճարում մեզ, կամ, եթե նրանք չեն կարողացել կատարել վճարում.

Թողնել Պատասխանել