કેવી રીતે VirtualBox માં ઉબુન્ટુ Linux હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઇવ રુટ પાર્ટીશન વિસ્તારવા માટે?

તમે VirtualBox ઉબુન્ટુ Linux માં જગ્યાની બહાર ચાલી રહ્યું છે, તો પછી તમે પાર્ટીશન ફરીથી કદ પછી હાર્ડ ડિસ્ક કદ વધારવા અને કરવાની જરૂર પડશે. આ કેવી રીતે કરવું નીચેના તમે બતાવશે. હું 8GB ની હાર્ડ ડિસ્ક કદ ધરાવે છે, જે એક ઉબુન્ટુ VM છે. હું કદ વધારો કરવા માંગો છો…

વધુ વાંચો