નોડ જેએસ સુધારવા માટે કેવી રીતે “સિંટેક્સ ભૂલ: અનપેક્ષિત ટોકન આયાત” જ્યારે જાવાસ્ક્રિપ્ટ મોડ્યુલો મદદથી

નિકાસ મોડ્યુલ્સ નોડ ક્રમમાં તમે દરેક કાર્ય સોંપવા માટે હોય, પદાર્થ અથવા વેરિયેબલ, કે નિકાસ કરવાની જરૂર છે, modules.exports ગુણધર્મો પદાર્થ તરીકે.   આ ઉદાહરણમાં નિકાસ મોડ્યુલ ફાઇલ robot.js છે. દરેક કાર્ય, પદાર્થ અથવા વેરિયેબલ અમે અન્ય ફાઇલોમાં ઉપલબ્ધ બનાવવા માંગો છો અમે તેમને ગુણધર્મો બનાવવા…

વધુ વાંચો

કેવી રીતે તમારી વેબસાઇટ પર ઇન્સ્ટન્ટ ટ્રાફિક / મુલાકાતીઓ મેળવવા માટે?

You have built your website but it is not generating enough visitors as you would have expected. You have written blogs and paid for SEO but still the traffic is low. PTC ads on Google are too expensive and is not worth pursuing. On Google Paid to Click ads can cost as much as £15

વધુ વાંચો