વર્ડપ્રેસ સંપાદક કીબોર્ડ શૉર્ટકટ્સ

મૂળ WordPress સંપાદક કીબોર્ડ ટૂંકા કટ્સ પરવાનગી આપે, ઝડપી અને સરળ બનાવે કેટલાક કાર્યો કરવાનું. નીચેના ટૂંકા કટ્સ છે: વિન્ડોઝ : Ctrl + KeyMac : Cmd + કી પ્રેસ Alt + પાળી + નીચેના ટૂંકા કટ્સ માટે કી:…

વધુ વાંચો

એચટીએમએલ ટૅગ્સ સ્ટ્રિપિંગ થી WordPress દ્રશ્ય સંપાદક રોકવા માટે કેવી રીતે?

You may find that the WordPress editor is stripping HTML tags when moving from the visual editor to the text editor. HTML tags like <br> , <p> અને <span> tags are being removed, when clicking on the text editor whilst in the visual editor. The removal of the tags can make break the intended layout

વધુ વાંચો