The Linux Ֆայլի համակարգ

 

This is a quick reference to the Linux file system.

The common file systems used on new Linux installations are:

  • EXT4
  • XFS

Ext4 թույլ է տալիս նեղանալ եւ ընդլայնել ծավալները, իսկ XFS միայն թույլ է տալիս ընդլայնել ծավալները.

 

Journalling

Երկուսն էլ ext4 եւ XFS են journalling ֆայլերի համակարգերի, ինչը նշանակում է, երբ գրելու / փրկելու ֆայլերը մի սկավառակ, the file system will save somewhere else temporarily until the full file has been successfully saved. It makes a log of the status of the write and will complete save operations by checking the log. This approach cuts down on corrupted files.

 

Վերացման եւ խմբագրում Ֆայլեր

Linux թույլ է տալիս ջնջել եւ խմբագրել բաց ֆայլերը. This is done by still linking the files to the OS even if it deleted. You can also move files whilst being partially downloaded or delete programs that are currently running without crashing.

 

Fragmentation

Linux ֆայլի համակարգերը, որոնք նախատեսված են նվազագույնի հասցնել fragmentation պահելով բավարար տարածք միջեւ ֆայլերի վրա կոշտ սկավառակի. This allows files to grow and still be written to the same location on the hard disk. Overtime though the file system can become fragmented where tools are provided for de-fragmentation.

 

 

 

 

Թողնել Պատասխանել