Πώς να βγείτε από τη λειτουργία κλιμακωθεί σε VirtualBox?

Πιέστε το πλήκτρο υποδοχής + C ( Προκαθορισμένο: σωστά Ctrl + C )

Ο παραπάνω συνδυασμός πλήκτρων εναλλάσσει κλιμακούμενες λειτουργία on / μακριά από.

Αφήστε μια απάντηση