Πώς να τοποθετήσετε img αρχεία σε VirtualBox?

If you are trying to mount an img file in a Εικονική μηχανή inside of VirtualBox in a CD/DVD drive then you may get the following error.

How to use img files in VirtualBox error

Απλά βρίσκεται το αρχείο στο διαχειριστή αρχείων και να αλλάξετε την επέκταση από .img σε .iso. Go to VirtualBox and then mount the file onto the CD/DVD drive as normal.