Windows मा शीर्ष मा सधैं रहन सञ्झ्याल पिन 8 र 8.1

एक सञ्झ्याल Pinning कपी र एक आवेदन अर्को गर्न टाँस जब काम हुन सक्छ शीर्ष मा सधैं बस्ने.

काम गर्दछ कि एक गरेर Ctrl सञ्झ्याल पिन गर्न अनुमति दिन्छ जो DeskPins छ + F12. The pin icon is shown on the top right of the pinned window. Once the window is pinned then pressing Ctrl + F12 सञ्झ्याल पुनः छवि हुनेछ.

The filesize of this software is just 586kb!

डाउनलोड पृष्ठ जानुहोस्

पुर्व लडाकु