Πώς να σταματήσει το Pixel Google 3 / 3 XL Android Smartphone από το κλείδωμα κλήσεις δεν περιλαμβάνονται στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών

Pixel σας 3 ή Pixel 3 XL μπορεί να μπλοκάρουν τις κλήσεις που δεν είναι στη λίστα αποκλεισμού.

Στο μενού της εφαρμογής τηλεφώνου του -> Ρυθμίσεις -> Αποκλεισμένοι αριθμό, ο αριθμός δεν έχει αποκλειστεί ακόμα το τηλέφωνο δεν λάβει την κλήση.

Οι κλήσεις είναι τετράγωνο, διότι Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένο. Check the Do Not Disturb in Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb. When Do Not Disturb is switched on all calls are barred except those in the Calls Exceptions configuration.

To receive calls either turn off Do Not Disturb or configure your phone’s
Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb -> Calls settings and allow callers. In order to fully configure the Do Not Disturb call settings, Do Not Disturb must be turned off.

Αφήστε μια απάντηση