Εγκαταστήστε το VirtualBox Guest προσθηκών σε Linux CentOS σφάλματος

 

If you are trying to mount an img file in a Εικονική μηχανή inside of VirtualBox in a CD/DVD drive then you may get the following error.

How to use img files in VirtualBox error

Simply locate the file in the file manager and change the extension from .img to .iso. Go to VirtualBox and then mount the file onto the CD/DVD drive as normal.

 

 

Αφήστε μια απάντηση