Σχήμα Διαμέρισης ενός Linux Web Server

Specifying a good partition scheme in Linux can help when things go wrong. Εάν ένα διαμέρισμα αποτύχει δεν θα επηρεάσει τα στοιχεία του άλλου διαμερίσματος του.

Το παρακάτω είναι ένα καλό σύστημα διαμέρισμα για έναν web server. Following numbers are for a 10Gb Hard Drive..

/boot
Contains all the files and directories to boot the Linux kernel. The Linux kernel and GRUB boot loader files are stored here. This needs to be large enough to fit the Linux and GRUB loader files, as well as be able to allow for any future updates.
Μέγεθος: 10% (1Gb)

/
This is the root directory, where all other files appears. If a partition is not specified for other directories then they will be in this partition.
Μέγεθος: 25% (2.5Gb)

/home
Contains all users data and configuration files.
Μέγεθος: 25% (2.5Gb)

[swap]
Hard disk space used to help free up memory. It is συνιστάται to put the swap size at least twice the size of the allocated memory.
Μέγεθος: 15% (1.5Gb)

/tmp
Directory used by Linux to store temporary files. This directory is emptied at boot.
Μέγεθος: 10% (1Gb)

/var
Contains files that may change in size such logs and mail boxes.
Μέγεθος: 15% (1.5Gb)

Partition sizes can also be resized if they fill up. The above is a guide for initial sizes at installation.

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση