Διαδρομή προς debug.keystore σε έναν υπολογιστή με Windows 10 PC για την ανάπτυξη Android Studio App

Σε Android ανάπτυξη εφαρμογών, μπορεί να χρειαστεί τη διαδρομή προς το αρχείο debug.keystore.

Το παρακάτω είναι η διαδρομή προς το αρχείο debug.keystore σε ένα Των Windows 10 PC:

%ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ%/.Android/debug.keystore

Αφήστε μια απάντηση