Πώς να Print Screen, Τύπος # και να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Delete χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο της Apple Mac σε Windows OS?

Με λιγότερο πλήκτρα στο πληκτρολόγιο της Apple Mac, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν συνδυασμό πλήκτρων για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη εργασία, όπως εκτύπωση οθόνης, να πάρει το # χαρακτήρων ή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο διαγραφής.

Μπορεί να είναι δύσκολο να θυμάστε τους συνδυασμούς των πλήκτρων να πατήσετε το Η Apple Keyboard έτσι και κάτω είναι ένας πίνακας αναφοράς.

Χαρακτήρας Apple Mac Πληκτρολόγιο
Η FN + Backspace
# Δεξιά Alt + 3
Print Screen FN + Αλλαγή + F11

Αφήστε μια απάντηση