Πώς να ρυθμίσετε Λιμενεργάτη γρήγορης εκκίνησης Terminal στο Cmder?

The following shows πώς να set up the Λιμενεργάτης Quickstart Terminal in Cmder.

 1. Enter the Setup tasks screen
  Keyboard shortcut
  Win + alt + T
  Via menu
  + κουμπί -> εργασίες εγκατάστασης….

  Setup tasks button and menu

 2. Expand Startup and Choose Tasks
  Expand startup and choose tasks

 3. Add a new Predefined task
  Keyboard shortcut
  alt + Αλλαγή + +
  μέσω του μενού
  + button

 4. Name the task by replacing Group{number} with
   Tools::Docker Quickstart Terminal

  The first part defines the task category and the second part is the task name

 5. Define the task parameters.
   /dir "%DOCKER_TOOLBOX_INSTALL_PATH%" /icon "δ:\User\Pictures\Icons\if_github_334641.ico"

  Here a custom icon is used, ensure that your path and .ico file is specified.

  Βοήθεια
  /dirsets the working directory, where new processes will be started
  /iconicon that is displayed in the tabs

 6. Add the commands
   *"C:\PROGRA~1\Git\bin\sh.exe" -εγώ "%DOCKER_TOOLBOX_INSTALL_PATH%\start.sh" -new_console:t:"Docker Terminal"

  Docker Client on Των Windows should be run as elevated as we have set up here. Ensure that the path to the Git binary files matches your set-up.

  Βοήθεια
  * – run as elevated
  -εγώ – program arguments
  -new_console:ttab name
  -new_console:δ – Κατάλογος

 

Your final set-up should look like the following

Cmder task setup for Docker quickstart terminal

 

 

Αφήστε μια απάντηση