Πώς να συνδεθώ με SSH στο προεπιλεγμένο VirutalBox Λιμενεργάτη VM?

You can use the PowerShell or command prompt to SSH into the λιμενεργάτης default VirtualBox machince.

To SSH into the default VirtualBox Docker VM, use the following command:

docker-machine ssh default

 

You can switch to the root user using the following command:

sudo -i

 

If you wish to set a root password after switching to the root user, use the following command:

passwd

Αφήστε μια απάντηση