Πώς να πληκτρολογήσετε GBP δίεση (£) χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο ΗΠΑ, στα Windows 8 και τα Windows 8.1?

Σε μια διάταξη πληκτρολογίου των ΗΠΑ δεν υπάρχει κλειδί £. Για να πάρετε το σύμβολο που καλείται να πατήσετε μερικά συνδυασμούς πλήκτρων.

Για να πάρετε το σύμβολο £ πληκτρολογούνται στην οθόνη, κάνετε τα εξής:

Κρατήστε πατημένο το ALT κλειδί και τον τύπο 0 1 6 3

Σημείωση: Το παραπάνω θα λειτουργήσει μόνο με τα αριθμητικά πλήκτρα μαξιλάρι με Num Lock για.

2 thoughts on "Πώς να πληκτρολογήσετε GBP δίεση (£) χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο ΗΠΑ, στα Windows 8 και τα Windows 8.1?

  1. Νικόλα

    Όχι αυτό δεν λειτουργεί, παίρνω: ú Οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις?

  2. Νικόλα

    Αγνοήστε το σχόλιό μου!

Αφήστε μια απάντηση