Πώς να ρυθμίσετε Cmder να τρέξει τα Windows PowerShell σε Cmder Έναρξη λειτουργίας με το προφίλ χρήστη σας, με το παρόν κατάλογο εργασίας στα Windows 10

The following steps will enable PowerShell at Cmder launch, with the path set to your %userprofile%. If you have used a context menu, this will not interfere with the context menu’s functionality. Ensure PowerShell is the default task in Cmder.menu -> settings -> startupEnsure the specified task is Powershell and then Save settings.   Navigate

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ρυθμίσετε Cmder του “Cmder εδώ” ολοκλήρωσης μενού περιβάλλοντος των Windows 10 Εξερεύνηση των Windows και την έναρξη Cmder σε ένα νέο παράθυρο με PowerShell των Windows

Cmder’s Windows Explorer context menu option ‘Open Cmder Hereis handy to open cmder from Windows Explorer, whilst keeping the same path.   We will also be changing Cmder’s default startup shell, from cmd to PowerShell.   The following steps will enable the context menu in Windows 10, and ensures the current path in Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ρυθμίσετε το Windows Defender Τείχος προστασίας για την κοινή χρήση δίσκους σε Λιμενεργάτη?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Διαβάστε περισσότερα