Carane ndandani Magisk SafetyNet Priksa masalah palsu ctsProfile ing Magisk 13 & 14?

Sampeyan bisa njaluk palsu SafetyNet ctsProfile sawise mlaku mriksa ing Magisk. Kanggo ndandani pisanan nyoba iki nganggo Magisk Singidaken saka setelan Magisk. Magisk Singidaken Nanging ora bisa mlaku ing kabeh piranti. Kanggo ndandani masalah iki download lan nginstal Universal SafetyNet Ndandani. instalasi rampung liwat TWRP. Click the button below to go to

Read More

How to install Android Studio in Windows 10 ing 3 easy steps?

Open a administrative command promptRight click the windows start button and chooseCommand Prompt(Admin)” Copy and paste the following command into the administrative command prompt @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SETPATH=%PATH%;%AllUsersProfile% chocolatey bin” After the above command completes, copy and paste the following install command into the administrative command prompt. …

Read More