Qhov zoo tshaj plaws dawb AdBlocker rau Firefox, Chrome, Ntug thiab lub qhov rais

I have used many adblockers over the years, including the most popular i.e. Adblock, Adblock Plus and uBlock Origin. I found that having an adblocker installed wasted more time than not having one. The reason to install an adblocker is to block site ads and video ads. The bad part is when websites do not

Read More

Hloov tsev av Flash Player nyob rau hauv Google Chrome Manually

Koj muaj peev xwm hloov tsev av Flash Player nyob rau hauv Google Chrome siv cov nram qab no cov kauj ruam: Type chrome://components/ in the address bar in chrome Find Adobe Flash Player in the list Click ‘Check for update’ khawm nyob rau hauv tsev av Flash Player. This will check for an update and update Adobe Flash Player to the latest version

Read More