Fix BackWPup Tsis tsim nplaub tshev rau cav

Thaum khiav ib tug thaub qab txoj hauj lwm nram qab no yuam kev yog qhia: Tsis muaj peev xwm tsim tau nplaub tshev: /hom/dir/public_html/wp-content/uploads/backwpup-9f3bea-logs I got this error when changing my web hosting company. After some searching, I could not find a solution. But after browsing the settings for BackWPup, Kuv muaj kev tswj kom txhim kho tau qhov teeb meem. Cov nram qab no tsau qhov teeb meem: Hover the mouse cursor

Read More