Yuav ua li cas mus hloov lub ntsiab lus teb ntawv qhia zaub mov XAIV thiab Kho kom raug SAUM max kab txwv nyob rau hauv SQL neeg rau Management Studio

By ua neej ntawd hais thaum siv txoj cai txhaj ib lub rooj thiab xaiv los yog hloov kab, SQL Management Studio yuav xaiv tsuas yog tus TOP 1000 kab los yog kho kom raug saum 200 kab ntawm tej rooj. Yuav kom nce lub xaiv los yog Kho kom raug ntsiab lus teb ntawv qhia zaub mov txwv: Click tools from the dropdown menu Choose options Expand the server object explorer Choose

Read More