Yuav ua li cas mus ntaus GBP phaus kos npe rau (£) siv US keyboard, nyob rau hauv lub qhov rais 10?

Nyob rau ib tug US keyboard layout yog tsis muaj £ tseem ceeb. Nyob rau hauv thiaj li yuav tau lub cim nws yuav tsum tau nias ib co tseem ceeb ob peb ua ke. Yuav kom tau txais cov £ cim ntaus rau qhov kev tshuaj ntsuam, ua cov nram qab: Tuav cia lub ALT qhov tseem ceeb thiab ntaus 0163 Ceeb toom: The above will only work using the number pad keys

Read More

Yuav ua li cas mus ntaus GBP phaus kos npe rau (£) siv US keyboard, nyob rau hauv lub qhov rais 8 thiab lub qhov rais 8.1?

Nyob rau ib tug US keyboard layout yog tsis muaj £ tseem ceeb. Nyob rau hauv thiaj li yuav tau lub cim nws yuav tsum tau nias ib co tseem ceeb ob peb ua ke. Yuav kom tau txais cov £ cim ntaus rau qhov kev tshuaj ntsuam, ua cov nram qab: Tuav cia lub ALT qhov tseem ceeb thiab ntaus 0 1 6 3 Ceeb toom: The above will only work using the

Read More