How to configure the Windows Defender Firewall for sharing drives in Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Read More

Initiative Q Review – Tus tom ntej loj cov txiaj?

Yuav ua li cas yog teg num Q?   Initiative Q yog ib qhov project aiming mus tsim lub ntiaj teb no tus zoo tshaj plaws txoj kev them nyiaj. Qhov txawv ntawm no thiab cryptocurrency tej yaam num yog hais tias teg num Q muaj ib lub tswv yim ntawm hom phiaj thaum ntxov adopters. Nws tau pib nws lub phiaj los nqis tes los ntawm launching ib tug caw tsuas qauv, and has started giving away huge amounts of

Read More