Yuav ua li cas mus pib, nres, restart thiab daim ntawv teev cov kev pab cuam nyob rau hauv Debian Linux?

Koj yuav tsum tau yuav tsum tau hauv paus rau txim tuag rau nram qab no commands ntse. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Read More