Yuav ua li cas ntxiv los yog hloov lub tuam txhab cov ntaub ntawv xws li lub tuam txhab sau npe tus naj npawb rau eBay?

Ntxiv los yog hloov cov lus qhia txog lub tuam txhab yuav tsis yooj yim mus nrhiav tau nyob rau eBay. Siv cov nram qab no kauj ruam mus ntxiv los yog hloov cov lus qhia ua lag ua luam muag khoom. Mus Kuv eBay (ID nkag mus yog hais tias yuav tsum tau) Hover the mouse cursor over the Account tab and click business information From the menu on the left choose Site Preferences From Site Preferences

Read More