چگونه برای باز کردن مدیر فایل اوبونتو را به عنوان مدیر(ریشه)?

Ubuntu’s file manager is called Nautilus. The following command will open Nautilus as root from the terminal. Nautilus will open starting in the User’s home directory sudo nautilus To open Nautilus as root with the terminal’s present working directory, append a dot to the above command. sudo nautilus

ادامه مطلب

چگونه برای جلوگیری از پیکسل گوگل 3 / 3 XL گوشی های هوشمند آندروید از مسدود کردن تماس و نه در لیست شماره مسدود شده

Pixel شما 3 و یا پیکسل 3 XL ممکن است تماس های مسدود است که در این فهرست مسدود نکرده. در منوی برنامه تلفن -> تنظیمات -> شماره مسدود شده, تعداد مسدود شده است هنوز تلفن می کند تماس را دریافت نمی. تماس ها از بلوک به دلیل مزاحم نشوید روشن است. بررسی انجام این کار نیست…

ادامه مطلب

چگونه به رفع گم شده و یا کار نمی پوشه جدید و جدید منو زمینه در ویندوز 10 اکسپلورر و دسکتاپ?

The problems Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show theNewentry in the context menu. Creating a New item from the Home tab in the toolbar, in Windows Explorer does not work. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, should have created a new folder, but on your PC it does not

ادامه مطلب