چگونه شروع کنیم, متوقف کردن, راه اندازی مجدد خدمات و لیست در لینوکس دبیان?

شما نیاز به ریشه می شود برای اجرای دستورات زیر با موفقیت. سو شروع یک سرویس {نام سرویس} شروع سرویس به عنوان مثال sshd را شروع توقف یک سرویس خدمات {نام سرویس} توقف خدمات به عنوان مثال sshd در متوقف کردن یک سرویس خدمات راه اندازی مجدد {نام سرویس} راه اندازی مجدد به عنوان مثال خدمات sshd را متوقف فهرست تمام خدمات خدمات –وضعیت تمام خروجی…

ادامه مطلب

چگونه به نصب و پیکربندی سرور SSH در لینوکس دبیان?

نصب و تست سرور SSH شما نیاز به ریشه می شود به انجام موارد زیر… سو نصب SSH سرور مناسب نصب OpenSSH سرور چک کنید اگر فرآیند سرور وجود دارد. این نشان می دهد نصب خوب پیش رفت. PS -A | خروجی دستور grep SSHD (یا مشابه): 1753 ? 00:00:00 sshd را نصب SSH مشتری برای بررسی…

ادامه مطلب

چگونه برای اضافه کردن / حذف کاربران, تغییر رمز عبور, ايجاد كردن, ویرایش گروه ها و ایجاد کاربر sudo در لینوکس دبیان?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -د: استفاده از روده بزرگ به عنوان delimeter, -F1 از اولین زمینه. You must be root for the following su Add new user adduser username

ادامه مطلب