چگونه به رفع شبیه ساز آندروید اندروید استودیو با خطا از Hyper-V ناسازگار است

Hyper-V needs to be disabled to start an Android emulator in Android Studio. The fix is straight forward. Clicking the Turn off Hyper-V link and following the instructions will fix the error. Here are the instructions belowIntel HAXM is required to run this AVD. Android Emulator is incompatible with Hyper-V. متاسفانه, you cannot have

ادامه مطلب

چگونه برای بررسی آخرین نسخه SDK برای به روز رسانی build.gradle(واحد: برنامه) فایل در اندروید استودیو?

Here are the instructions, if you need to update the build.gradle(واحد: برنامه) file to the latest SDK version. Open SDK Manager (Click or Tools -> Android -> SDK Manager) Choose the SDK Tools Tab Check the Show Package Details Checkbox Use the highest installed version Update the build.gradle(واحد: برنامه) file, in particular the value for

ادامه مطلب