آموزش برای راه اندازی یک محیط از Hadoop برای یادگیری و تست در VirtualBox

با این آموزش شما می توانید راه اندازی محیط هادوپ خود را با استفاده از ماشین های مجازی. برای دریافت دانلود آغاز شده و نصب نرم افزار VirtualBox . بعدی شما نیاز به دریافت لینوکس تصویر مجازی. Once downloaded create a directory on the root of your drive called VMs and unzip the contents of the centos zip file to the VMs directory

ادامه مطلب

لینوکس عمومی دستورات در سیستم عامل لینوکس و ویندوز

این نوشتن مفید است برای کسانی که مایل به دریافت با دستورات لینوکس آغاز شده. در اینجا شما را دستورات رایج ترین که در لینوکس استفاده می شود پیدا. اگر شما می خواهم برای اجرای دستورات لینوکس در ویندوز پس از نصب از Cygwin. Cygwin is a Linux layer on top of Windows that allows you to use Linux

ادامه مطلب