میانبرهای صفحه کلید وردپرس ویرایشگر

مادری وردپرس ویرایشگر اجازه می دهد تا صفحه کلید کوتاه کاهش, و آن را سریع تر و آسان تر برای انجام برخی از وظایف. زیر کوتاه کاهش: ویندوز : کنترل + KeyMac : کلیدهای Cmd + Key Press Alt + تغییر + کلید برای زیر کوتاه کاهش:…

ادامه مطلب

چگونه برای جلوگیری از ویرایشگر بصری وردپرس از سلب دستورات HTML?

You may find that the WordPress editor is stripping HTML tags when moving from the visual editor to the text editor. HTML tags like <br> , <p> و <span> tags are being removed, when clicking on the text editor whilst in the visual editor. The removal of the tags can make break the intended layout

ادامه مطلب