چه اطلاعات کسب و کار (BI / BW)?

اطلاعات کسب و کار است تبدیل داده ها که یک فروشگاه کسب و کار در آن پایگاه داده, و آن را مفید. داده های معمولی است که tranformed داده های تراکنشی مانند داده های فروش است. برای کسب و کار هر یک از داده فروش فردی است بسیار مفید است اما جمع آوری این داده ها (summerising داده ها) can yield some powerful results for business decision

ادامه مطلب