چگونه به حرکت یادداشت های چسبنده بر روی ویندوز را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر?

Sticky notes can be a handy tool for quickly make task lists on the desktop of Windows 7, ویندوز 8 و ویندوز 8.1. وقتی که من لپ تاپ جدید من خریداری, من پیدا کردم که اگر ضروری بود برای من برای حرکت یادداشت های چسبنده از لپ تاپ قدیمی من به یکی از جدید من. Fortunately moving the sticky notes

ادامه مطلب