چگونه برای اجرای معدن Bitcoin به عنوان یک سرویس در پس زمینه در ویندوز?

این مراحل نمایش را <دهانه شناسه = "IL_AD4" کلاس = "IL_AD"> چگونه به را cgminer اجرا به عنوان یک خدمات را در <دهانه شناسه = "IL_AD7" کلاس = "IL_AD"> را. بنابراین به عنوان به زودی به عنوان پنجره زده خیش خواهد شد <دهانه شناسه = "IL_AD8" کلاس = "IL_AD"> شروع را استخراج BitCoins. زیر مراحل برای اجرای یک معدن Bitcoin به عنوان یک سرویس را نشان می دهد: Download BitMoose Unzip and move the unzipped folder to the root of your c:/ درایو…

ادامه مطلب